Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và năng lực Quản trị Chuỗi cung ứng với Văn bằng Diploma chuyên nghiệp

  • www.doanhtri.net
  • 28-06-2023
  • 1005 lượt xem
Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và năng lực Quản trị Chuỗi cung ứng với Văn bằng Diploma chuyên nghiệp - Dẫn đầu về các khóa học và tài liệu đào tạo Doanh nghiệp
 
* Chương trình đào tạo văn bằng Diploma Quản trị Chuỗi cung ứng giúp học viên phát triển kỹ năng và kiến thức thực tiễn thông qua các bài thực hành và bài tập tình huống trong Doanh nghiệp. 
 
Giúp bạn:
 
Phát triển chiến lược Chuỗi cung ứng và chiến lược chi phí hiệu quả
Giải quyết các vấn đề cốt lõi trong hệ thống cung ứng
Ứng dụng các kỹ thuật và nghệ thuật đàm phán hiệu quả
Sử dụng các hệ thống thích hợp trong quản lý hoạt động Doanh nghiệp và kho hàng
Thực hiện các phương pháp quản lý mua hàng, cung ứng, logistics và tồn kho hiệu quả.
 
 
 
 
 
www.doanhtri.net

Xem thêm Giáo dục - Sức khỏe