Kinh tế Việt Nam vững vàng nhờ 5 cân đối

  • www.doanhtri.net
  • 26-11-2022
  • 333 lượt xem
VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự vững vàng của kinh tế Việt Nam trong mấy năm qua là nhờ đã phát huy được 5 cân đối.
 
Tại cuộc gặp các nhà kinh tế thuộc Liên đoàn các Hiệp hội kinh tế ASEAN về phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh kinh tế thế giới có những biến động lớn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định kinh tế Việt Nam vững vàng trong mấy năm qua nhờ đã giữ được cân đối lớn.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 5 cân đối đó là: Cân đối giữa mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; Cân đối thứ 2 là giữa phát triển kinh tế nhanh với việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, gìn giữ môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữa nhà nước với thị trường và xã hội; Cân đối thứ 3 là giữa nội lực với ngoại lực, giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ với mở cửa và hội nhập; Cân đối thứ 4 là giữa những ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn. Đó là vừa tập trung thúc đẩy chính sách hàng năm cho mục tiêu năm 5 năm, 10 năm và lâu dài hơn nữa trong việc xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Cân đối thứ 5 là nguồn tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và nhiều cân đối vĩ mô khác.
 
Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang cần thêm cân đối thứ 6 là nhu cầu phát triển đất nước với tiềm lực, khả năng đáp ứng, làm chủ khoa học công nghệ thời đại mới như nano, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và dữ liệu lớn. Còn trước mắt, kinh tế Việt Nam phải vượt qua được các thách thức không nhỏ.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh Hội thảo Phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN đang diễn ra tại Hà Nội là chủ đề có tính thời sự, rất thiết thực. Do đó, Chủ tịch nước mong Hội thảo sẽ đưa ra một số kiến giải, đề xuất tốt để các nhà hoạch định chiến lược của các quốc gia ASEAN có thể tham khảo.
 

Xem thêm Thời sự