Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Công an TƯ về đề án Nhà nước pháp quyền

  • www.doanhtri.net
  • 07-07-2022
  • 250 lượt xem
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BCA
 
Ngày 7.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung dự thảo Đề án” Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
 
Theo Cổng thông tin Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc xây dựng dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
 
Việc này có ý nghĩa quyết định đến quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian tới.
 
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án, Bộ trưởng Tô Lâm đã tham gia ý kiến, đề nghị bổ sung vào dự thảo đề án một số vấn đề liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.  
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
 
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập dự thảo đề án báo cáo về một số nội dung của đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Công an.
 
Trong đó, đề cập kết quả đạt được và hạn chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án hình sự và một số nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hoạt động của các cơ quan này trong tương lai. 
 
Tiếp đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành tham luận, trao đổi và làm rõ với các đại biểu, các chuyên gia và nhà khoa học pháp lý về một số nội dung của dự thảo đề án...
 
Các ý kiến đóng góp, thảo luận tại buổi làm việc đề cao quá trình xây dựng dự thảo Đề án, đóng góp một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của ngành Công an.
 
Trong đó nhiều ý kiến đề cập về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, hệ thống cơ quan thi hành án phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế. 
 
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.
 
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các đại biểu với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ đã có những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và sắc sảo đóng góp vào các nội dung chuyên sâu, trọng tâm của đề án.
 
Bộ Công an cũng đã trực tiếp trả lời những vấn đề Ban Chỉ đạo quan tâm; thảo luận làm rõ, thống nhất nhiều vấn đề; đồng thời đề xuất, gợi mở một số giải pháp thiết thực để đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Công an được đề cập trong dự thảo đề án.
 
Theo Chủ tịch nước, việc này đã thể hiện được tầm nhìn, bám sát thực tiễn, vì sự nghiệp chung của đất nước và phát triển của lực lượng Công an trong giai đoạn mới. 
 
Chủ tịch nước khẳng định việc xây dựng đề án là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII vì đất nước giàu mạnh, vì hạnh phúc nhân dân.
 
Vì vậy, đề nghị Tổ biên tập, xây dựng dự thảo đề án tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến ngày hôm nay, nhất là những vấn đề chưa rõ, những ý kiến khác nhau để nghiên cứu, tiếp thu.
 
Tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo, các nhà khoa học, các cơ quan chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân để thống nhất, quyết tâm xây dựng đề án vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn, đóng góp cho ngành Công an trong hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển của đất nước.

PHẠM ĐÔNG   https://laodong.vn/

 

Xem thêm Thời sự