Cần tái định cư trước khi thu hồi đất của dân

  • www.doanhtri.net
  • 22-11-2022
  • 451 lượt xem
Ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Khánh Hòa.
 
VOV.VN - Sáng nay (22/11), ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi theo hướng đảm bảo việc giải tỏa mặt bằng chỉ được thực hiện khi phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất của người dân.
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng, các đại biểu thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Liên quan việc sửa đổi Luật Đất đai vừa được thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định như: cần quy định cụ thể để áp dụng đồng bộ, thống nhất tại các địa phương; xây dựng giá đất bị thu hồi tiệm cận với giá thị trường; giá đất, chất lượng khu tái định phải đảm bảo bằng và cao hơn nơi ở cũ. Đồng thời, có chế tài mạnh đối với các dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đời sống người dân, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
 
Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp để mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Vì thế, khi thu hồi đất thực hiện các dự án, cần hạn chế thu hồi đất ở để giảm tối đa ảnh hưởng đời sống người dân.
 
Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, ý kiến của cử tri tỉnh Khánh Hòa phản ánh khá toàn diện, sâu sắc. Các ý kiến được Đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận đầy đủ; UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có những phản hồi, giải thích cụ thể. Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục có chương trình công tác để lắng nghe, giám sát việc tổ chức thực hiện tại địa phương.
 
Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều ý kiến cử tri tỉnh Khánh Hòa đã đề cập dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đây cũng là những vấn đề quan trọng trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có trách nhiệm thể chế hóa Nghị quyết này.
 
Mục tiêu của Nghị quyết cũng như Luật Đất đai sửa đổi nhằm nâng cao vai trò đại diện chủ sở hữu và năng lực quản lý của Nhà nước về đất đai; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước, trong đó người dân là trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau…
 
Ông Trần Tuấn Anh khẳng định: “Giải phóng mặt bằng chỉ được thực hiện khi phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Đặc biệt, phải đảm bảo có những quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau khi thu hồi đất. Để người dân có đất bị thu hồi, đảm bảo có chỗ ở bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và thực hiện có hiệu quả đào việc tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi”./.
 
Thái Bình/VOV.VN

Xem thêm Bất động sản