Thầy cô cần làm gì để thay đổi phương pháp dạy học - Doanh Trí

Thầy cô cần làm gì để thay đổi phương pháp dạy học

(GDVN) - Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và sự thân mật.

Một số hạn chế trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông nhìn chung chưa mang lại hiệu quả cao. 

Truyền thụ tri thức một chiều vẫn là phương pháp dạy học chủ đạo của nhiều giáo viên. 

Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh còn chưa nhiều. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, sử dụng các phương tiện dạy học chưa được thực hiện rộng rãi và hiệu quả trong các trường trung học phổ thông.

Chính điều này đã dẫn đến tình trạng giáo viên và học sinh duy trì dạy học theo lối "đọc-chép" thuần túy, học sinh học tập thiên về ghi nhớ, ít quan tâm vận dụng kiến thức.Hoạt động kiểm tra đánh giá chủ yếu chú ý đến yêu cầu tái hiện kiến thức và đánh giá qua điểm số.

Nhiều giáo viên chưa vận dụng đúng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn nặng tính chủ quan của người dạy.

Hoạt động kiểm tra đánh giá ngay trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học trên lớp chưa được quan tâm thực hiện một cách khoa học và hiệu quả.

 

Các hoạt động đánh giá định kỳ, đánh giá diện rộng quốc gia, đánh giá quốc tế được tổ chức chưa thật sự đồng bộ hiệu quả.

Thực trạng trên đây dẫn đến hệ quả là không rèn luyện được tính trung thực trong thi cử, kiểm tra; nhiều học sinh phổ thông còn thụ động trong việc học tập; khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống còn hạn chế.

Thực trạng nói trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và ý thức thực hiện đổi mới của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa cao. 

- Lý luận về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chưa được nghiên cứu và vận dụng một cách có hệ thống;

Còn tình trạng vận dụng lý luận một cách chắp vá nên chưa tạo ra sự đồng bộ, hiệu quả; các hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục còn nghèo nàn.

- Nguồn lực phục vụ cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong nhà trường như: cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ, làm hạn chế việc áp dụng các phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá hiện đại.

Thầy cô cần làm gì để thay đổi phương pháp dạy học?

Trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có thể nói rằng giáo viên là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Điều này đòi hỏi sự nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao của toàn bộ giáo viên trên cả nước.

Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và sự thân mật. 

Bên cạnh đó giáo viên phải có kỹ năng tổ chức hướng dẫn học sinh trong lớp học, có kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học, có năng lực tự thu thập thông tin phong phú của thời đại để phục vụ yêu cầu dạy học.

- Người giáo viên phải có kiến thức đa dạng.

Giáo viên cần có kiến thức chuyên sâu, có kiến thức sư phạm về các đề tài giảng dạy đồng thời phải có khả năng truyền tải những kiến thức vào chương trình giảng dạy, với lối trình bày giản dị, sáng tỏ, áp dụng vào bài làm, vào bài ôn tập, vào sự đánh giá cũng như các hoạt động khác của việc giảng dạy. 

Những điều trên kết hợp cùng với sự nhiệt tình trong giảng dạy chắc chắn sẽ truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả và thành công hơn.

- Giáo viên phải xác định được những vấn đề cần đổi mới.

Giáo viên muốn đổi mới phương pháp dạy học thì phải xác định trước mục tiêu, nội dung, phương tiện, hình thức tổ chức và phương thức đánh giá giáo dục. 

Cố gắng để phát triển bài soạn theo hướng giảm lý thuyết tăng thực hành là một sự đổi mới cần thiết cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học.

- Điều quan trọng là phải lưu ý một số lĩnh vực thực tế giảng dạy.

Giáo viên cần lập kế hoạch và chuẩn bị môi trường lớp học, giảng dạy và trách nhiệm chuyên môn. 

Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và sự thân mật. 

Bên cạnh đó giáo viên phải có kỹ năng tổ chức hướng dẫn học sinh trong lớp học, có kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học, có năng lực tự thu thập thông tin phong phú của thời đại để phục vụ yêu cầu dạy học.

- Người giáo viên phải có kiến thức đa dạng.

Giáo viên cần có kiến thức chuyên sâu, có kiến thức sư phạm về các đề tài giảng dạy đồng thời phải có khả năng truyền tải những kiến thức vào chương trình giảng dạy, với lối trình bày giản dị, sáng tỏ, áp dụng vào bài làm, vào bài ôn tập, vào sự đánh giá cũng như các hoạt động khác của việc giảng dạy. 

Những điều trên kết hợp cùng với sự nhiệt tình trong giảng dạy chắc chắn sẽ truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả và thành công hơn.

- Giáo viên phải xác định được những vấn đề cần đổi mới.

Giáo viên muốn đổi mới phương pháp dạy học thì phải xác định trước mục tiêu, nội dung, phương tiện, hình thức tổ chức và phương thức đánh giá giáo dục. 

Cố gắng để phát triển bài soạn theo hướng giảm lý thuyết tăng thực hành là một sự đổi mới cần thiết cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học.

- Điều quan trọng là phải lưu ý một số lĩnh vực thực tế giảng dạy.

Giáo viên cần lập kế hoạch và chuẩn bị môi trường lớp học, giảng dạy và trách nhiệm chuyên môn. 

Để đáp ứng mục tiêu giáo dục mới, giáo viên cần đổi mới rất nhiều, trước đây chúng ta luôn chú trọng "dạy cái gì", thì bây giờ cần chuyển sang "dạy cách" (cách đọc sách, cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới…), từ chủ yếu quan tâm học sinh "học cái gì" chuyển sang quan tâm hơn về "học như thế nào". 

Bản lĩnh và năng lực sáng tạo của giáo viên được khẳng định qua khả năng hướng dẫn tự học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường xây dựng các mô hình học tập gắn với thực tiễn, xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn với hoạt động của các câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

Đồng thời, phẩm chất và năng lực của người học cũng được hình thành và phát triển qua các hoạt động giao lưu, kết nối, tương tác với thực tiễn đời sống để khơi dậy hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới…

Điều đó cũng có nghĩa rằng để đảm bảo tính khả thi của đổi mới phương pháp dạy học, vai trò kiến tạo của giáo viên thể hiện trong công việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập trong môi trường thân thiện và những tình huống có vấn đề, từ đó khuyến khích người học tự khẳng định nhu cầu và năng lực của bản thân.

Qua đó, người học được rèn thói quen và khả năng tự học, tích cực phát huy tiềm năng và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được tích luỹ. 

Từ đó, tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, mỗi giáo viên chúng ta cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá. 

Việc đổi mới này cần được tổ chức đồng bộ, bên cạnh đó mỗi giáo viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm để đạt hiệu quả cao. 

Có thể nói rằng, vai trò của người thầy luôn quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. 

Với trí tuệ, lòng yêu nghề, sự linh hoạt và sáng tạo, họ sẽ là những “hạt ngọc” tỏa sáng, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

TỪ TẤN PHÚC - ĐỖ TẤN NGỌC   https://giaoduc.net.vn

Duy Tan Tuyen Sinh 2019

Tin liên quan

Hàng loạt Tân sinh viên Đại học rớt kiểm tra đầu vào Tiếng Anh

Hàng loạt Tân sinh viên Đại học rớt kiểm tra đầu vào Tiếng Anh

Ngay sau khi làm thủ tục nhập học, sinh viên sẽ được trường tổ chức kiểm tra Tiếng Anh tập trung để đánh giá và xếp lớp học theo trình độ. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy có số lượng lớn sinh viên không đủ trình độ theo học lớp đầu tiên trong chương trình Tiếng Anh chính khóa của trường. Rất nhiều trường ĐH hiện nay đều tổ chức thi Tiếng Anh đầu vào và có tiêu chuẩn đầu ra. Vì thế, điều này khiến cho nhiều tân sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở vùng nông thôn lo sợ việc học như thế nào để đạt chuẩn đầu vào cũng như đầu ra môn Tiếng Anh.

Muốn qua được ải thẩm định, sách giáo khoa mới cần phải đạt 13 tiêu chí

Muốn qua được ải thẩm định, sách giáo khoa mới cần phải đạt 13 tiêu chí

Bản thảo sách giáo khoa được đánh giá "đạt" khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí về nội dung, phương pháp giáo dục, cấu trúc, ngôn ngữ hay hình thức trình bày. Ngày 12/9, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới thông tin, Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại bị đánh giá "không đạt" ngay ở vòng thẩm định đầu tiên.

Giáo dục trẻ hành động bảo vệ môi trường

Giáo dục trẻ hành động bảo vệ môi trường

Với thông điệp "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", dự án World’s Largest Lesson Vietnam 2019 (Bài học lớn nhất thế giới) do AIESEC Vietnam cùng UNICEF lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Dự án nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và trẻ em về vai trò của mục tiêu phát triển bền vững, lan tỏa tinh thần giới trẻ hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đồng thời, mỗi cá nhân sẽ có lối sống hòa hợp với môi trường xung quanh, góp phần tích cực để tạo nên một làn sóng hành động mạnh mẽ vì mục tiêu bảo vệ môi trường.

Thang điểm IELTS 2019 - Cách tính điểm IELTS chuẩn nhất!

Thang điểm IELTS 2019 - Cách tính điểm IELTS chuẩn nhất!

Thang điểm IELTS được tính từ 1.0 – 9.0 IELTS (Overall điểm thi IELTS được tính trung bình cộng điểm 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking và Writing). 4 kỹ năng của IELTS cũng tính từ 1.0-9.0 để sau đó tính điểm thi IELTS Overall.

Xây dựng quy tắc ứng xử, đặt nền tảng văn hóa học đường

Xây dựng quy tắc ứng xử, đặt nền tảng văn hóa học đường

Làm tốt công tác tư vấn tâm lí sẽ góp phần hạn chế những vấn đề, vụ việc tiêu cực gây nhức nhối xã hội như bạo lực học đường, hay hệ lụy xảy ra khi học sinh ứng xử không chuẩn mực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2019-2020 là đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Để làm tốt điều đó, cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử để tạo ra môi trường văn hóa học đường tốt đẹp.

ManpowerGroup Vietnam: Sinh viên mới ra trường trong tương lai sẽ phải có kinh nghiệm của quản lý cấp trung!

ManpowerGroup Vietnam: Sinh viên mới ra trường trong tương lai sẽ phải có kinh nghiệm của quản lý cấp trung!

Cách mạng 4.0 sẽ không làm giảm cơ hội việc làm, tuy nhiên, nhân sự trong kỷ nguyên mới cần đáp ứng nhiều kỹ năng hơn. "Cách mạng 4.0 sẽ không làm giảm cơ hội việc làm" - bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Dịch vụ Tuyển dụng và Tư vấn nhân sự ManpowerGroup khẳng định tại sự kiện Talent Strategy 4.0 - Thu hút và Giữ chân nhân tài phù hợp trong Kỷ nguyên số.