Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2022

  • www.doanhtri.net
  • 19-11-2022
  • 387 lượt xem

Hình ảnh Ban lãnh đạo Viện IBLA cùng hội viên chi hội Luật gia tham dự Hội  nghị Chi Hội Luật Gia ngày 25/11/2022

 - Căn cứ công văn số 222/HLGVN ngày 17/8/2022 của Hội Luật gia Việt Nam V/v Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2022;
 
- Căn cứ Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (số 17/IBLA/BC - 2021) của Viện và Chi Hội Luật gia Viện Khoa Học Pháp Lý và Kinh Doanh Quốc Tế ( IBLA) ngày 30/11/2021;
 
- Căn cứ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, (số 03/IBLA/BC-2022) ngày 10/6/2022.
 
-  Căn cứ vào các nội dung triển khai tại Hội nghị của Ban Lãnh Đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA ngày 22/4/2022, dưới sự chủ trì của LG.TS Nguyễn Thị Sơn- Viện trưởng Viện IBLA; tham dự các Ủy viên BCH Chi Hội Luật gia Viện, cùng các cán bộ nghiệp vụ Viện IBLA có liên quan về việc kiểm tra và thúc đẩy các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện năm 2022.
 
  - Nay Viện IBLA và Chi Hội Luật gia Viện IBLA xin báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 theo đề cương (tính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/8/2022) và nhiệm vụ, công tác Quý IV năm 2022 như sau: 
 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022: 
 
1. Tình hình chung của dơn vị:
 
  - Ngày 27/12/2021 Chi bộ Viện IBLA tổng kết công tác năm 2021 và thông qua kế hoạch công tác năm 2022; với sự tham dự của Viện Trưởng đã thống nhất các chương trình hoạt động năm 2022; và thường xuyên sau đó là các hội nghị Chi bộ Viện IBLA định kỳ hàng tháng trong 8 tháng đầu năm 2022; bao gồm có nội dung đánh giá công tác Chính trị tư tưởng tại Viện IBLA, đã thực hiện tốt theo chỉ đạo của Đảng-Đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam và Đảng uỷ Cơ quan TW Hội, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
  - Ngày 22/02/2022 Ban Lãnh Đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện đã  tổ chức triển khai các hoạt động của Viện IBLA trong năm 2022; trong đó sự kiện nổi bật là hoạt động văn hoá - văn nghệ đầu Xuân; Viện Trưởng đã giới thiệu 02 tập thơ mới xuất bản gồm (1) Thơ và cuộc sống quanh ta của tác giả Nguyễn Thị Sơn và (2) Thơ và quê hương giàu đẹp của nhiều tác giả, trong Hội Thơ Duy Tân, được đăng trên mục Văn nghệ - Sáng tác của Trang thông tin điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA; sự kiện hoạt động Văn nghệ - Sáng tác đã diễn ra rất sôi nổi, được đánh giá là có hiệu quả và hiệu ứng rất tốt; các tác giả đã sáng tác Thơ với rất nhiều cảm xúc, với nhiều góc nhìn thực tiễn; việc khuyến khích CB-Hội viên và quần chúng tham gia, đã thúc đẩy các hoạt đồng của đơn vị sôi nổi hơn sau cơn đại dịch Covid-19.
 
- Tuy vậy, cán bộ, nhân viên của đơn vị và Luật gia hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA vẫn phải tiếp tục đối phó và thực hiện quy định về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 phát sinh với biến chủng mới, theo quy định của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; do đó các hoạt động của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng đã gặp một số trở ngại khó khăn nhất định; nhưng BLĐ Viện, Chi Bộ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã rất linh hoạt, vận dụng thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.  
 
- Viện cũng đã phát động phong trào thi đua để thúc đẩy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.
 
- BLĐ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam, cùng với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Viện IBLA; đã phổ biến Nghị quyết Đại Hội XIII và các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà Nước; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ - nhân viên cơ quan Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA thực hiện theo kế hoạch.  
 
2. Công tác Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:
 
- Tại hội nghị của Viện, Lãnh đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện đã thống nhất về việc tự nghiên cứu để chuẩn bị góp ý kiến cho các Luật, Bộ luật sẽ được Quốc Hội bổ sung sửa đổi và triển khai phổ biến thi hành theo kế hoạch năm 2022 của TW Hội Luật gia Việt Nam; Viện đã có đề cương Hội thảo, để chuẩn bị tổ chức toạ đàm khi tình hình phòng dịch bệnh có mức độ an toàn.
 
- Tháng 12/2021 LG-TS Ngô Anh Cường có đề tài: “Chiến lược phát triển các khu công nghiệp EIP (Eco Industriial Park) thời bình thường mới”; tháng 4/2022 có đề tài: “Gia Công hay Hợp Tác Sản Xuất ? - Định hướng phát triển thời bình thường mới”; tháng 6/2022 có đề tài: “Hoạch định Chiến lược Tiếp thị, Strategic Marketing Plan”; và tháng 8/2022 với đề tài: “Sự chuyển hướng cần thiết, phát triển Nông Thị”; Viện IBLA đã có đăng tải trên Trang tin điện tử tổng doanhtri.net của Viện và Tạp Chí Pháp Lý cũng đã đăng tải.
 
3. Công tác Phổ biến, giáo dục Pháp luật:
 
3.1- Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật:
 
- Viện IBLA đã duy trì Trang tin điện tử doanhtri.net để phổ biến giáo dục pháp luật.
 
- Viện IBLA đã cùng với Tạp chí Pháp Lý phối hợp, vận dụng tình hình thực tế nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
3.2- Triển khai các hoạt động trong chương trình phối hợp với các ban, ngành:
 
- Viện IBLA tiếp tục có kế hoạch phối hợp với Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (TRACENT) để thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác Phổ biến giáo dục pháp luật.
 
4. Công tác Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tư vấn giải qyết khiếu nại, hoà giải cơ sở:
 
4.1-Công tác Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.
 
  Viện trưởng và BCH Chi Hội Luật gia Viện đã phân công các Uỷ viên BCH và các Luật gia trực tiếp thực hiện công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; đã triển khai cho Cán bộ - Luật gia thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý tại nơi công tác của các Luật gia tại các văn phòng Luật sư và nơi cư trú, đồng thời yêu cầu cuối năm có báo cáo kết quả các vụ việc; để Lãnh Đạo Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA có căn cứ báo cáo TW Hội Luật gia Việt Nam.
 
4.2 - Tư vấn giải quyết khiếu nại, hoà giải cơ sở:
  (không có)
 
5. Tham gia công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính; giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội:
 
- Các luật gia - luật sư của Viện và Chi Hội luật gia Viện IBLA đã tham gia góp ý về quan điểm công tác cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế  - xã hội; gắn với đổi mới và cải cách thủ tục hành chính.
 
6. Công tác Tổ chức, cán bộ, hội viên :
 
 6.1 - Công tác tổ chức Hội:
 
- Viện IBLA  đang hoạt động ổn định, không có thành lập tổ chức Hội mới.
 
- Viện IBLA đã phổ biến đến CB-nhân viên và Hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA về công tác tuyên truyền kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật Gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2022).
 
6.2- Công tác cán bộ và hội viên: 
 
- Trong 9 háng đầu năm 2022 Chi Hội Luật gia Viện IBLA kết nạp được 01 Hội viên mới. ( Luật gia Phan Thị Hồng Vân). 
 
- Có 01 Luật gia từ Hội Luật gia TP HCM chuyển đến trong tháng 8/2022 (LG. Đặng Thị Tám)
 
- Tổng số: Chi hội có 64 Luật gia hội viên.
 
- Trong quý II/2022 BCH Chi Hội Luật gia Viện đã họp xét thông qua 03 hồ sơ đề nghị kết nạp hội viên mới; ngày 22/4/2022 BCH Chi Hội Luật gia Viện đã gửi Tờ Trình số 02A/TT-ILBA kính gửi TW Hội Luật gia Việt Nam về việc kết nạp hội viên, kèm theo 03 bộ hồ sơ, đang chờ TW phê duyệt
 
6.3- Cơ sở vật chất của Viện và Chi Hội Luật gia Viện: 
 
- Trụ sở Văn phòng Viện IBLA  tại địa chỉ số 226, Đường Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (do Viện trưởng hổ trợ sử dụng nơi làm việc); tình trạng văn phòng tốt, thiết bị làm việc đầy đủ, trụ sở văn phòng Viện IBLA chủ yếu là nơi làm việc của lãnh đạo Viện, văn phòng Viện, tiếp khách, nơi họp Ban lãnh đao Viện và cán bộ chủ chốt, Chi bộ Viện, BCH Chi Hội Luật gia Viện; khi có hội nghị toàn thể cán bộ Viện và Hội viên Chi Hội Luật gia Viện, hoặc tổ chức hội thảo, sự kiện có đông người tham dự thì phải thuê hội trường của Toà nhà bên cạnh Địa chỉ 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
7. Công tác Thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học:
 
7.1 Công tác Thông tin truyền thông; 
 
Viện IBLA đã phối hợp hoạt động xuyên suốt để phát triển công tác thông tin truyền thông trên trang tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA và cùng Tạp chí Pháp Lý là Tạp chí đã khai thác hiệu quả tốt nhất công tác phổ biến thông tin truyền thông của nhà nước và của Hội Luật gia Việt Nam...
 
7.2  Công tác báo chí, xuất bản:
 
  - Tạp Chí Pháp Lý đã thực hiện nhiệm vụ về công tác báo chí, xuất bản hàng tháng Tạp Chí chuyên ngành về Pháp lý;  khai thác tốt nhất công tác phối hợp phổ biến thông tin truyền thông .
 
7.3 Tham gia nghiên cứu, hội thảo:
 
CB - Hội viên  đã nghiên cứu viết các đề tài theo chức năng nhiệm vụ của Viện, Viện đã cho đăng tải các bài viết của các Luật gia về nghiên cứu khoa học pháp lý và có nội dung mới để độc giả cùng nghiên cứu ,tham khảo. 
 
8. Công tác Đào tạo và hợp tác quốc tế: 
 
-  Viện IBLA đã tiếp tục triển khai công tác đào tạo theo chủ trương và kế hoạch đào tạo của Viện trưởng: Đào tạo chương trình Luật Kinh doanh quốc tế (International Business Law Program), do LG-TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng IBLA trực tiếp giảng.
 
- Tháng 01/2022 Luật gia Nguyễn Văn Kích, nguyên Phó Viện trưởng Viện IBLA đã giới thiệu đề tài: Một số điều của Luật Đầu Tư và sửa đổi năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; nhằm phân tích sự đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cũng như công tác quản lý nhà nước về đầu tư, kinh doanh và đảm bảo thực hiện cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế. 
 
- Hình thức phổ biến pháp luật và công tác đào tạo của Viện IBLA thông qua video clip, đã đăng tải trên YouTube để bạn đọc thuận lợi tham khảo.
 
9. Công tác thi đua, khen thưởng:
 
. - Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện IBLA đã phát động Phong trào thi đua từ đầu năm; để cán bộ - hội viên hưởng ứng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 của Viện. 
 
 10. Một số Công tác khác: 
 
- BLĐ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã linh hoạt thực hiện đầy đủ các quy định và chỉ đạo triển khai của TW Hội Luật gia Việt Nam trong 9 tháng đầu 2022.
 
- Do tiếp tục phải đối phó và thực hiện quy định về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các biến chủng mới trên địa bàn; nên các hoạt động khác của Viện IBLA trong 9 tháng đầu năm 2022 đã có gặp những trở ngại khó khăn nhất định, nhưng BLĐ Viện, Chi Bộ Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, linh hoạt theo tình hình thực tế tại đơn vị.
 
 11. Đánh giá chung:
 
11.1 Về Ưu điểm:         
                                                                                        
- Ban Lãnh đạo Viện đã phối hợp với Chi bộ Viện, BCH Chi Hội Luật gia Viện; lãnh đạo cơ quan Viện và Hội viên Chi Hội Luật gia Viện đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022. 
 
11.2 Về hạn chế:       
                                                                                                    
- Một số cán bộ - Hội viên do lớn tuổi và bận công việc riêng nên chưa tham dự đầy đủ hoạt động Hội.
 
- Hội phí: hội viên không thực hiện đầy đủ theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
 
11.3 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:
 
- Ban lãnh đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã linh hoạt, bám sát chỉ đạo của TW Hội và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ; nhưng do dịch bệnh Covid -19 và biến chủng mới đã ảnh hưởng đến hoạt động của Viện và Chi Hội Luật gia Viện trong 9 tháng đầu năm 2022.
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2022:
 
1. Về công tác Tổ chức – Hội viên:
 
- Ban lãnh đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA sẽ tổ chức họp định kỳ trong quý IV/2022 và công tác tổng kết hoạt động năm 2022 của Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA  trong tháng 12/2022
 
- Ban Lãnh Đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam nhằm hoàn thàh nhiệm vụ công tác trong năm 2022.
 
- Dự kiến kết nạp 03 Hội viên mới trong quý IV/2022.
 
2. Công Tác Xây Dựng Pháp Luật:
 
-  Viện IBLA sẽ có kế hoạch triển khai theo yêu cầu của TW Hội và đề nghị  Cán bộ - Hội viên tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến khi có thông báo, thư mời.
 
- BLĐ Viện IBLA dự kiến sẽ tổ chức 01 hội thảo và tọa đàm trong nội bộ Ban Lãnh Đạo Viện, các Luật gia, Luật sư trong Chi Hội Luật gia Viện IBLA vào  thời gian thích hợp trong quý IV/ 2022. 
 
3. Công tác Tư vấn Pháp Luật:
 
- Phát huy vai trò của Luật gia, Luật sư- Cán bộ - Hội viên có kế hoạch tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý tại nơi cư trú và nơi công tác.
 
- Cùng với Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (TRACENT) và Trung tâm tư vấn pháp luật của TW Hội tại TP HCM nghiên cứu phối hợp về công tác tư vấn pháp luật theo tình hình thực tế hoạt động tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
4. Công tác Đào Tạo và Bồi Dưỡng:
 
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo và huấn luyện theo các khóa học ngắn ngày, chủ yếu về Luật Kinh doanh Quốc tế và các chương trình đào tạo có liên quan đến chức năng của Viện IBLA
 
5. Công tác Thông tin truyên truyền:
 
- Viện IBLA chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hướng dẫn của TW Hội Luật gia Việt Nam đến Cán bộ - Hội viên.
 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của Trang thông tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ năm 2022.
 
6 . Công tác Thi đua- Khen Thưởng và các hoạt động khác:
 
          - Viện IBLA và BCH Chi Hội Luật gia Viện sẽ thưc hiện theo nội dung phong trào thi đua phát động;  để nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện IBLA và hưởng ứng lời phát động thi đua năm 2022 của TW Hội Luật gia Việt Nam.
 
Trên đây là báo cáo sơ kết  9 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/năm 2022, Viện IBLA xin Kính báo cáo TW Hội Luật gia Việt Nam.
 
Trân trọng.
 
VIỆN KHPL VÀ KDQT
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
 
LUẬT GIA LÊ ĐÔNG TRIỀU
 
Hình ảnh Ban lãnh đạo Viện IBLA cùng hội viên chi hội Luật gia tham dự Hội  nghị Chi Hội Luật Gia ngày 25/11/2022

     

Xem thêm Tin Chi hội IBLA