TRAO ANH
Chử Văn Hòa

  • www.doanhtri.net
  • 02-06-2023
  • 362 lượt xem
Em trao anh cả cuộc đời
Em trao anh cả nụ cười làm duyên
Trao anh má lúm đồng tiền
Trao anh cả nỗi ưu phiền anh lo
 
Em trao anh cả một kho
Vàng mười cha mẹ luyện cho anh rồi
Bây giờ em nguyện suốt đời
Cùng anh đi đến chân trời ước mơ
 
Chử Văn Hòa 28/5

Xem thêm Văn Nghệ