QUYẾT TÂM THẮNG DỊCH COVID
Chử Văn Hòa

  • www.doanhtri.net
  • 16-09-2021
  • 318 lượt xem
Đúng là kháng chiến nằm vùng
Ở nhà chống dịch với cùng các anh
Bởi con Covid hoành hành 
Delta biến thể quẫy nhanh quá mà
 
Chúng không ló cái mặt ra
Vô hình xuất hiện khi ta vô tình
Như là một lũ âm binh
Thật là tai hại khi mình chủ quan
 
Quyết không để dịch tràn lan
Toàn dân ra trận đánh tan giặc này
Mọi người tiêm vắc xin ngay
Năm K* vũ khí trong tay sợ gì
 
Tuyến đầu là cả ngành y
Công an, Bộ đội duy trì khắp nơi
Quyết tâm bám trụ không rời
Hệ thống chính trị sáng ngời niềm tin
 
Đảng ta với một tầm nhìn
Trung ương chính phủ quyết tìm phản công 
Kết đoàn chung một chữ đồng
Trận này quyết giữ non sông an bình
 
Gian nan một cuộc trường chinh 
Phục hồi kinh tế hoà mình chung tay
Năm T* phải thực hiện ngay
Quyết tâm thắng dịch lần này thành công
 
Chử Văn Hoà 

Xem thêm Văn Nghệ