ÔNG THIỆN, ÔNG ÁC
Lê Tiến Vượng

  • www.doanhtri.net
  • 27-07-2021
  • 261 lượt xem
Bên kia Ông Ác hằm hằm
Ông Thiện thì chả nói năng… chỉ cười
Cửa chùa đứng ở đứng hồi
Ông Thiện tít mắt nhìn đời, vui không?
 
Cuộc đời sắc sắc, không không
Đường vào cõi Phật mênh mông em à
Hồn ta nửa Phật, nửa ma
Nhìn Ông Thiện hệt như là người thân
 
Vào chùa nhẹ gót đưa chân
Bước qua cõi tục là gần cõi tiên
Chắp tay ba vái cửa thiền
Bao nhiêu trắc trở buồn phiền cũng tan
 
Em ơi, về cõi Niết Bàn
Mang làm gì những lo toan ở đời
Nhìn Ông Thiện đứng mãi cười
Nghe như khúc khích, kiếp người… phù du.
 
Lê Tiến Vượng
 

Xem thêm Văn Nghệ