NGUYỆT-TA , TA-NGUYỆT
Hải Đỗ Tiến

  • www.doanhtri.net
  • 13-01-2021
  • 233 lượt xem
Đêm tĩnh lặng, trăng sao vằng vặc
Giữa đất trời trầm mặc canh thâu
Tưởng rằng đã ngủ giấc sâu
Bỗng đâu gió phủ một mầu gió sương
Nhìn trăng, trăng sáng như gương
Tự dưng muốn chuyện tỏ tường cùng trăng
 
Hỏi chị Nguyệt ngàn năm sáng dọi
" Lý do gì chiếu mọi muôn nơi ? "
Nguyệt rằng " Nguyệt có đôi lời
Ngàn năm đã định, trăng trời có nhau
Mặt trời lặn, ánh trăng sau
Hằng đêm vẫn vậy trăng thau lại về"
 
Hỏi chị Nguyệt "đường nào lên đó?
Cho thoả lòng gắn bó Hằng nga"
Nguyệt rằng "đường vạn cách xa
Trên này đã có cây đa bạn đời
Lãng tử có rảnh lên chơi
Ta cùng trò chuyện những lời tương tư"
 
Hỏi chị Nguyệt "Khi tròn khi khuyết
Lại bao ngày chẳng biết nơi nao"
Nguyệt rằng "Hãy hỏi trời cao
Trăng càng sáng tỏ ngàn sao càng dày
Sao - Trăng luôn cứ xum vầy
Trăng như là mẹ cùng bầy Sao con".
 
Nghe nguyệt nói ta càng mến nguyệt
Ta tỏ lòng có duyệt hay chăng
Làm sao lên tới cung trăng
Được gặp chị hằng gắn kết nhân duyên
Đêm khuya lại cứ luyên thuyên
Nguyệt ta, ta nguyện hỏi duyên thế nào
 
5:00 12/01/2021 Hải Đỗ Tiến
Nhóm HỒN THƠ NAM ĐỊNH

Xem thêm Văn Nghệ