THỬ THÁCH
Hà Hồng

  • www.doanhtri.net
  • 14-03-2023
  • 451 lượt xem
Tạm biệt quê nhà,  một chuyến xa.
Bôn ba khắp chốn cũng chỉ là,
Mưu sinh năm tháng vui buồn có,
Kiếm sống qua ngày đủ vị nha.
Tạo phước xây đời thêm khoái lạc
Thành tâm hướng thiện được an hoà.
Thong dong thả bước cùng bè bạn,
Cuộc sống luôn là thử thách ta.
 
Hà Hồng

Xem thêm Văn Nghệ