Nhớ Vạt Nắng Đông
Nho Đoàn

  • www.doanhtri.net
  • 03-12-2023
  • 250 lượt xem
Nhạt nhoà một vạt nắng đông
Giận ai mà dãi xuống đồng nắng ơi
 
Thương người lưng bán cho trời
Mặt bán cho đất bao đời tóc xanh
 
Chiều buông mấy sợi nắng hanh
Sợi thương sợi nhớ đan thành hồn quê
 
Gió may nghiêng mảnh nón mê
Bước chân nứt nẻ lối về sớm hôm
 
Bếp nhà thơm khói rạ rơm
Hạt ngô vàng cả nồi cơm mỗi ngày
 
Theo trâu bên những xá cày
Còng lưng luống ải những ngày vào đông
 
Mồ hôi nhỏ xuống cánh đồng
Lúa tươi màu nắng cho lòng mẹ vui
 
Xin về chia ngọt sẻ bùi
Nắng đông ủ chín niềm vui ngày mùa…
               
Nam Định ngày 21/10/23

Xem thêm Văn Nghệ