NGHIỆP THƠ
Vương gia

  • www.doanhtri.net
  • 07-03-2023
  • 478 lượt xem
Đã từng bẻ bút muốn từ thơ
Rũ bỏ oan khiên với dại khờ
Đa mang cái nghiệp cùng thi phú
Chuốc lấy tai ương dạ ngẩn ngơ.
 
Đã từng buồn bã muốn từ "phây"
Rũ bỏ nghiệp thơ chẳng giãi bày
Tay cầm điện thoại nhưng không xoá
Lại đặt xuống bàn, bạn có hay?
 
Thôi đành cái nghiệp phải đeo mang
Hàng đêm cặm cụi, tứ thơ tràn
Mắt mờ tay mỏi, tim loạn nhịp
Cứ viết, rồi đăng, vẫn cứ ham.
 
Bởi thế cho nên lại mần thơ
Vẫn thức thâu đêm đến mệt phờ
Vẫn còn cặm cụi tìm câu chữ
Như nhộng tằm kia vẫn nhả tơ
 
Vương gia
18-2-2023

Xem thêm Văn Nghệ