NẮNG TRƯA
Nho Đoàn

  • www.doanhtri.net
  • 14-03-2023
  • 451 lượt xem
Ai đưa cái nắng ra hong
Để hoa dâm bụt ửng hồng làm duyên
 
Nắng trưa trải phố Đông Biên
Trà thơm đượm giọng bạn hiền phương xa
 
Gió may níu ngọn tre ngà
Hồng vàng đượm nắng la đà đung đưa
 
Ngọc trâm… gửi giấc mơ trưa
Người… hay là nắng như vừa ở bên…
           
Nho Đoàn
Đông Biên trưa 07/01/23 
                

Xem thêm Văn Nghệ