MƯA LẠC
Lê Vân

  • www.doanhtri.net
  • 25-01-2023
  • 491 lượt xem
Lạ quá hôm nay mưa đã rơi 
Mưa tuôn ướt đẫm tóc ai rồi 
Ngược xuôi hối hả chiều mưa lạc 
Ta đứng bên hè ngắm mưa trôi 
 
Lạ quá hôm nay sao mưa rơi?
Mưa ơi mưa đến trái mùa rồi 
Ta đứng bên hè cùng mưa lạc
Cùng ngắm hạt mưa lạc mùa vui. 
 
Lê Vân 
 8/1/2023
* THƠ DỰ TUYỂN (bài số 2)
 

Xem thêm Văn Nghệ