Một thời để nhớ
Chử Văn Hoà

  • www.doanhtri.net
  • 16-05-2024
  • 268 lượt xem
Bây giờ là cựu chiến binh
Một thời để nhớ nghĩa tình bao la
Một thời để nhớ trong ta
Cầm cây súng để xông pha chiến trường
 
Một thời chẳng tiếc máu xương
Thời gian kỷ niệm nhớ thương thăng trầm
Bây giờ tóc bạc hoa râm
Cây đời còn mãi ươm mầm tương lai
 
Nhìn về phía trước ngày mai
Nhân tâm đức độ nối dài niềm tin
 
 
Chử Văn Hoà
30/4/2024

Xem thêm Văn Nghệ