Giữ mãi màu xanh ngày ấy
Kiên Nguyễn

  • www.doanhtri.net
  • 07-12-2023
  • 244 lượt xem
Giữ nguyên vẹn mãi một màu xanh ấy 
Tuổi hai mươi thời vùng vẫy muôn trùng 
Ta tự hào đem ý trí hoà chung 
Cùng đất nước anh hùng khơi sáng mãi 
 
Đời binh nghiệp quê hương liền một dải 
Non nước mình vĩ đại tựa mùa xuân
Đồng đội ơi ghi nhớ mãi tinh thần 
Ngày xưa ấy bàn chân trần chạm mốc 
 
Yêu đất nước hồn thiêng ngời dân tộc 
Khắc câu thề gai góc dẫu bầm tim 
Chẳng hề quên cha ông đã mở kìm
Xây bờ cõi giữ bình yên đất mẹ 
 
Bao thế hệ hy sinh đời tuổi trẻ 
Khi trở về chân nặng khoé mắt cay 
Để quê hương ta đẹp mãi ngàn ngày
Trong tiềm thức dựng xây đời sống mới 
 
Mang trọn chữ cựu chiến binh ngời chói 
Chẳng hề quên quê hương mỗi sớm mai 
Dẫu tuyến đầu hay cuộc sống khổ nhoài 
Luôn giữ mãi màu xanh đầy hy vọng.
 
 
Kiên Nguyễn
6.12.2023
 

Xem thêm Văn Nghệ