Tổng bí thư: Quân đội cần đáp ứng điều kiện tác chiến mới

  • www.doanhtri.net
  • 10-07-2024
  • 252 lượt xem
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng điều kiện tác chiến mới của chiến tranh sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao.
 
Gửi bài phát biểu đến Hội nghị lần thứ 10 của Quân ủy Trung ương ngày 8/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng 6 tháng cuối năm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến mới khó đoán định. Đây cũng là thời gian quan trọng để Quân đội tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 14.
 
Ông đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần "5 quyết tâm và 5 chủ động". Cụ thể, quân đội phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; kiện toàn tổ chức, biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Theo Tổng bí thư, quân đội phải luôn sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất, đáp ứng điều kiện tác chiến mới của chiến tranh sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Hệ thống lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới phải được nghiên cứu, phát triển.
 
Kiện toàn tổ chức, biên chế giai đoạn 2021-2030 và hoàn thành việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị cũng là nhiệm vụ quân đội cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.
 
Đơn vị quân đội huấn luyện diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Giang Huy
Đơn vị quân đội huấn luyện diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Giang Huy
 
Tổng bí thư yêu cầu Quân ủy trung ương chủ động tham mưu, đề xuất xử lý tình huống; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng, các địa bàn trọng điểm, nhất là đề án "Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo".
 
"Quân đội phải đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự đại hội thật sự chất lượng, có tầm nhìn chiến lược để tham gia cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho Trung ương", Tổng bí thư nêu.
 
Theo Tổng bí thư, trong 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề có tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; linh hoạt trong xử trí các tình huống, ngăn ngừa nguy cơ xung đột. Toàn quân duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, nội địa, vùng trời, vùng biển, đảo và trên không gian mạng.
 
Công nghiệp quốc phòng đã có bước đột phá mới; hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Quân ủy Trung ương giữ vững nguyên tắc đoàn kết, "trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt"...
 
 
Sơn Hà   VnExpress

Xem thêm Thời sự