Công chức cấp xã sẽ không còn chức danh nào?

  • www.doanhtri.net
  • 28-03-2023
  • 324 lượt xem
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất các chức danh với công chức cấp xã.
 
Đề xuất 6 chức danh với công chức cấp xã
 
Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, công chức cấp xã có các chức danh sau đây:  
 
1- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự;
 
2- Văn phòng – thống kê; 
 
3- Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); 
 
4- Tài chính – kế toán; 
 
5- Tư pháp – hộ tịch; 
 
6- Văn hóa – xã hội.
 
Như vậy so với quy định hiện hành, công chức cấp xã không còn có chức danh Trưởng Công xã. Theo Bộ Nội vụ, không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã do đã bố trí Công an chính quy ở xã.
 
Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: 
 
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 
 
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 
 
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 
 
d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
 
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
 
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 
 
g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); 
 
h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 
Dự thảo Nghị định nêu rõ, Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy cấp xã.
 

Xem thêm Thời sự