Chấn chỉnh việc quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư

  • www.doanhtri.net
  • 08-12-2022
  • 439 lượt xem
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: Thùy Chi
 
(Chinhphu.vn) - Trước thực trạng quản lý, vận hành, sử dụng quỹ nhà tái định cư còn nhiều tồn tại, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, địa phương khắc phục những bất cấp, hạn chế này.
 
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tòa; Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tòa; Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý 30 tòa.
 
Trong thời gian qua, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cụ thể, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư còn chậm, đến nay mới đạt được 113/199 tòa chung cư.
 
Bên cạnh đó, việc bàn giao kinh phí 2%, bàn giao hồ sơ, diện tích chung riêng, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống trang thiết bị của tòa nhà tái định cư, công tác quản lý vận hành nhà chung cư... của các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà cho ban quản trị còn chậm và đạt tỉ lệ thấp.
 
Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, hiện nay còn 233 căn hộ vi phạm, do các cán bộ thuộc xí nghiệp quản lý khai thác dịch vụ khu đô thị tự ý cho các hộ gia đình vào ở khi những hộ này chưa ký hợp đồng, chưa nộp tiền mua nhà.
 
Cùng với đó, nhiều ban quản trị đã được thành lập nhưng lại không tiếp nhận công tác quản lý vận hành của tòa nhà; Không lựa chọn và không ký hợp đồng với các đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành tòa nhà.
 
Công tác bảo trì sửa chữa đối với nhà tái định cư của các đơn vị quản lý vận hành cũng còn chậm so với kế hoạch được giao và chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho cư dân.
 
Nhiều căn hộ đã bố trí cho các dự án chưa đưa vào sử dụng nhưng không thể điều chuyển cho dự án khác, do các chủ đầu tư thực hiện dự án giải phóng mặt bằng chưa kết thúc để trả lại quỹ nhà cho thành phố. Còn nhiều căn hộ đã có quyết định bán nhà nhưng các hộ dân chưa thanh toán tiền mua nhà và nhận nhà.
 
Nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ tại các tòa tái định cư còn bị sử dụng sai mục đích, một số đơn vị nợ tiền thuê nhà, một số đơn vị cho thuê lại không đúng quy định, UBND thành phố đã phải ban hành nhiều quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế để thu hồi các diện tích vi phạm.
 
Còn tồn tại nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ để trống chưa đưa vào sử dụng, nhiều diện tích UBND thành phố bố trí cho các đơn vị làm trụ sở không thu tiền thuê nhà đã làm giảm nguồn thu để thực hiện hỗ trợ.
 
Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố giao các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, quỹ đất trống để xây dựng nhà văn hóa hoặc quỹ nhà trên địa bàn quản lý để bố trí hoặc kết hợp sinh hoạt chung cho cụm dân cư đối với nhà chung cư tái định cư không có diện tích sinh hoạt cộng đồng theo thiết kế và cũng không có diện tích kinh doanh dịch vụ để chuyển đổi mục đích... ban hành, sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư.
 
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại hạn chế.
 
Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để có giải pháp tháo gỡ những nội dung liên quan đến vướng mắc thì Sở Xây dựng đang tiếp tục rà soát để tham mưu cho thành phố về vấn đề quản lý, sử dụng nhà tái định cư.
 
Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.
 
UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo trì sửa chữa 6 công trình nhà thuộc sở hữu Nhà nước; ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo trì sửa chữa công trình nhà thuộc sở hữu Nhà nước và quy trình thực hiện bảo trì sửa chữa đối với các hư hỏng đột xuất thuộc diện dân sinh bức xúc.
 
Cũng theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng các sở, ngành liên quan sớm tham mưu trình UBND thành phố cơ chế chính sách để thực hiện phê duyệt dự toán thu chi đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư…
 
Thùy Chi   Chinhphu.vn

Xem thêm Bất động sản