Từng bước triển khai thu thuế thay, nộp thuế thay

  • www.doanhtri.net
  • 13-07-2021
  • 423 lượt xem
Từ ngày 1-8, Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (VAT) có hiệu lực. Theo quy định mới trong thông tư này, sàn thương mại điện tử có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo lộ trình của cơ quan thuế.
 
Cục Thuế TPHCM giải thích, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thì tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật, như: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan...
 
Cục Thuế TPHCM đã kiến nghị Tổng cục Thuế khi triển khai thông tư cần có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong thời gian đầu và cần có một lộ trình phù hợp để các sàn có thời gian chuẩn bị. Tổng cục Thuế dự kiến lộ trình triển khai việc kết nối cung cấp thông tin gồm 4 bước.
 
Bước 1, từ nay đến trước 1-8-2021, Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử.
 
Bước 2, từ 1-8-2021 đến trước 1-10-2021, Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin.
 
Bước 3, từ 1-10-2021 đến trước 1-1-2022, Tổng cục Thuế và các sàn triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm bảo việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.
 
Bước 4, từ ngày 1-1-2022, sàn thương mại điện tử thực hiện việc kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.
 
Cục Thuế TPHCM sẽ theo dõi sát sao tiến độ triển khai của Tổng cục Thuế để thực hiện đúng quy định.
 
 

Xem thêm Tài chính