Kinh doanh toàn cầu - Qua phần trình bày của RUBY NGUYEN

  • www.doanhtri.net
  • 06-05-2021
  • 474 lượt xem
Nói về kinh doanh toàn cầu, chúng ta sẽ thấy những ý kiến ​​trái chiều về việc toàn cầu hóa. Vì thế một số ưu và nhược điểm của toàn cầu hóa sẽ được bàn thảo.
 
Những người ủng hộ cho rằng: Việc kinh doanh toàn cầu sẽ tăng cường thương mại quốc tế và đầu tư xuyên biên giới sẽ đưa đến kết quả: giá hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm, tăng trưởng kinh tế sẽ nâng cao thu nhập của khách hàng.
 
Những người không ủng hộ sẽ cho rằng: Giảm các rào cản thương mại sẽ cho phép các công ty chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài sang các nước có mức lương thấp hơn nhiều, sẽ làm mất việc làm của các nước có mức lương công nhân cao.
 
Toàn cầu hóa sẽ hướng các nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng.

Mời các bạn cùng đón xem trên các trang
www.seaedi.com  www.seaedi.us
 

www.doanhtri.net    

Xem thêm Giáo dục