TRĂM NĂM
Tống Thu Ngân

  • www.doanhtri.net
  • 07-09-2023
  • 287 lượt xem
Năm mươi chỉ mới nên người
Sáu mươi mới thấy nụ cười có duyên
Bảy mươi mới thật sự hiền
Tám mươi mới chịu ngồi thiền tỉnh tâm
Chín mươi những cơn mưa dầm
Một trăm thực sự là nằm ngắm sao
Sao trời lộng lẫy xiết bao 
Trăm năm rộn rã vẫy chào thế gian...
 
Tống Thu Ngân

Xem thêm Văn Nghệ