NẮNG THU
Nho Đoàn

  • www.doanhtri.net
  • 09-09-2023
  • 293 lượt xem
Ai đem nắng dãi chiều thu nhỉ
Mà để khách thi trót chạnh lòng
Nón người nghiêng chỉ về bên ấy
Còn phía bên này mãi chờ mong
 
Nắng ở ngang chiều đầu để không
Phất phơ theo gió sợi tơ lòng
Mong manh tha thướt làn mây mỏng
Nhúc nhắc lượn lờ ngọn gió đông
 
Nắng dãi chiều thu má thêm hồng
Đợi chờ ai đấy có buồn không
Sợi nắng vàng lên màu hoa cúc
Nhẹ gót chân ai buổi chiều đông
 
Chiều thu mây trắng thả trên sông
Nhìn lá vàng rơi thấy nao lòng
Trên đồng thấp thoáng người thôn nữ
Cuối bãi mấy chàng đứng ngóng trông.
 
Nho Đoàn
Nam Định ngày 9/9/23 
 

Xem thêm Văn Nghệ