Mây Núi
Nho Đoàn

  • www.doanhtri.net
  • 06-09-2023
  • 280 lượt xem
Xem kìa núi đá cõng mây
Lưng còng bóng cũng hao gầy xanh xanh
 
Non cao nghiêng dáng giống anh
Làn mây trắng mỏng tròng trành là em
 
Thác reo gọi đá dậy xem
Chín tầng mây thoả khát thèm niềm vui
 
Pu Luông chia ngọt sẻ bùi
Thạch Lâm ơi phút ngậm ngùi chia tay
 
Rượu cần em chúc anh say
Về xuôi nhớ mãi nơi này Pù Luông…
 
Nho Đoàn          
31/7/23 

Xem thêm Văn Nghệ