HỒN THƠ
Nguyễn Thị Sơn

  • www.doanhtri.net
  • 05-06-2023
  • 430 lượt xem
Đưa tay đếm hạt nước mưa tuôn
Nhặt nắng lung linh chợt thấy buồn
Lãng đãng hồn thơ thuyền viễn xứ
Bâng khuâng định tuệ bước chân buông
Xa xa ráng đỏ hoàng hôn xuống
Bảng lảng trời xanh những cánh chuồn
Lất phất trong veo trên đốm lá
Long lanh giọt lệ thấu tình muôn
 
Nguyễn Thị Sơn
3.6.2023

Xem thêm Văn Nghệ