CON ĐÒ TUỔI THƠ
Mạc Tường Vi

  • www.doanhtri.net
  • 20-11-2023
  • 726 lượt xem
Tuổi thơ hun hút lâu rồi 
Mùa học trò… Mãi bồi hồi nghĩa ân 
Thuở sông nghèo, bến thưa dân
Đò đưa nước cạn chữ dần lớn lên
 
Thầy gieo khát vọng đầu tiên
Cô nâng đôi cánh hồn nhiên tuổi hồng 
Đò trưa chèo chống xuôi dòng
Khi trò đầy chữ sang sông lên bờ
 
Đất bùn hằn vết tuổi thơ
Từng em từ tạ con đò quê hương 
Ấu thơ gửi lại sân trường 
Cầm tương lai đến khắp phương xứ người
 
Cùng đi xây dựng cõi đời
Công danh, cơm áo… Ra khơi theo dòng
Bao nhiêu khao khát trổ bông
Chở bao mơ ước mà sông chưa đầy 
 
Bờ lau đổ trắng tóc thầy
Bến đò xứ sở trật trầy nắng mưa… 
Chạnh buồn ngồi nhớ xửa xưa
Dòng sông, bến đỗ mấy bờ đò sang
 

Xem thêm Văn Nghệ