XUÂN VỚI THƯ SINH
Huỳnh Văn Chính

  • www.doanhtri.net
  • 15-01-2022
  • 255 lượt xem
Xuân về nhộn nhịp khắp gần xa
Riêng một thư sinh phải ở nhà
Mở túi phong trần chờ tết đến
Đóng bầu tâm sự để đông qua
Vui cùng Sinh, Trọng thương Từ Hải (1)
Thú với Kiều, Vân ghét Tú Bà  (2)
Cái kiếp thư sinh là thế ấy
Đón Xuân chỉ một đoạn trường ca  (3)
                                           
Xuân Nhâm Dần 1962
    
Huỳnh Văn Chính
 
 (1),(2) Các nhân vật trong truyện Kiều
 (3) Đoạn trường Tân Thanh (truyện Kiều)

Xem thêm Văn Nghệ