Viện IBLA xin giới thiệu bài thuyết trình của bạn Trần Anh về chủ đề: CƠ CHẾ CHÍNH TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

  • www.doanhtri.net
  • 06-02-2021
  • 273 lượt xem

Trước tiên, chúng ta nên thảo luận về một nghiên cứu điển hình để hiểu về bản chất và chức năng của các thể chế chính trị của Cộng đồng Châu Âu. Tìm hiểu về Cộng đồng Châu Âu trong quá trình thành lập để trở thành Liên minh Châu Âu ngày nay.
..............
Khi có khiếu nại rằng Akzo Chemie đã định giá không công bằng các chất phụ gia bột mì của mình, Ủy ban đã bắt đầu điều tra Công ty.
 
Sau đó, ủy viên phụ trách cuộc điều tra đã quyết định mở rộng cuộc điều tra về các hoạt động định giá của Akzo Chemie trong ngành nhựa. Anh ta thông báo với công ty rằng ủy ban sẽ bắt đầu tìm kiếm và thu giữ tất cả hồ sơ của công ty liên quan đến hành vi đó.
 
Akzo Chemie phản đối cuộc điều tra này, cho rằng chỉ có ủy ban đóng vai trò như một cơ quan, thay vì một ủy viên duy nhất, mới có thể tiến hành một cuộc điều tra như vậy....
 
Địa điểm học: Viện IBLA 226  Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tell  : ( 028 ) 39326606 - 09764 74552
Email :  info@ibla.org.vn   Website : www.ibla.org.vn
 
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng viện IBLA  số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 , Tp. HCM
- Đăng ký và nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:
• Chủ tài khoản: Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế
• Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN ( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM
 
 NỘI DUNG:
HỌC PHẦN CỦA TỪNG CHUYÊN ĐỀ
 
1. The International Legal System.
•  Introduction
• Sources of International Law
• The World’s Major Legal Systems
• The United Nations
• The International Court of justice
• Other International Organizations
 
 2. Introduction to Global business.
• WTO
• The WTO Agreements
• GATT’s Major Principles
• Global Business
• Strategies for Penetrating Global Markets
• Expropriation
• Political violence against people 
 
3. International contracts.
• Introduction
•  Sources of Contract Law
• American Contract Law
• Contracts for the International Sale of Goods
•  Formation of the Contract
• Performance of the contract
• Excuses for nonperformance
• Remedies for breach of Contract
 
4. Dispute resolution
• Litigation 
• Jurisdiction
• Where to Litigate
• What Law governs
• Anticipating Legal Disputes
• The Arbitration Alternative. 
 
5. The North American Free Trade Agreement
• Introduction
• Goals and reservations
• Ratification 
• Trade in goods
• Trade in services
• Special guidelines
• Dispute resolution
• Exceptions and safeguards
 
6. Competition Law
• Introduction
• Procedural Issues
• Extraterritorial reach of Antitrust
• The Sherman Act
• The Clayton Act
• The Robinson - Patman Act
• The European Community Competition Law
• Global cooperation in Antitrust
 
7. Customs Law
• Introduction
• The Entry Process
• Assessment of Duties
• Classification
• Valuation
 
8. The European Community 
• Introduction 
• The New Europe
• The Political Institutions 
• Legal Measures in the EC
• The Legislation Process
• The Judicial Institutions

www.doanhtri.net

Xem thêm Giáo dục