Viện IBLA giới thiệu Luật Cạnh tranh của Hoa Kỳ: THE SHERMAN ACT Qua phần trình bày của TAURINE TRAN

  • www.doanhtri.net
  • 06-05-2021
  • 409 lượt xem
* Do sự phát triển của thị trường trong nước và quốc tế, sự xuất hiện của các tổ hợp công nghiệp lớn, sự liên kết của các tập đoàn kinh doanh nhằm tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh. 
 
* Mục tiêu chung của Luật chống độc quyền là khuyến khích và bảo vệ cạnh tranh bằng cách kiểm soát hành vi và cấu trúc của các tổ chức cạnh tranh.
 
* Mục đích của Luật chống độc quyền là tấn công hành động liên kết nhằm hạn chế thương mại. Theo đó, các hành động đơn phương, ngay cả khi chúng có tác động phản cạnh tranh, không vi phạm luật chống độc quyền.
 
Ví dụ:
- Người bán buôn có thể đề nghị một cửa hàng bán lẻ bán một mặt hàng ở một mức giá nhất định.
- Một nhà sản xuất có thể chấm dứt một đại lý không tuân theo “thực hành tiếp thị theo quy định” mặc dù thông lệ đó có thể có xu hướng tăng giá và hạ thấp cạnh tranh.
 
Một công ty không thể âm mưu với chính mình hoặc với nhân viên của mình, hoặc với một công ty con thuộc sở hữu của tập đoàn.
 
Nếu một nhà sản xuất giao tất cả hàng hóa cho các đại lý của mình trên cơ sở ký gửi, thì họ có thể ấn định giá hợp pháp của những hàng hóa đó.

Mời các bạn cùng đón xem trên các trang
www.seaedi.com  www.seaedi.us
 

www.doanhtri.net    

Xem thêm Giáo dục