TP HCM: Công khai chủ đầu tư vi phạm về đất đai, xây dựng

  • www.doanhtri.net
  • 04-03-2020
  • 358 lượt xem
(NLĐO) - Các văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở tại TP HCM sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử.
 
UBND TP HCM vừa giao Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư phải công khai thông tin quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của các dự án kinh doanh nhà ở tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử.
 
Đồng thời, phải công khai các văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở.
 
Bên cạnh đó, các dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, cũng như những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở... cũng phải được công khai.
 
UBND TP còn giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, thông tin cho người dân biết những dự án kinh doanh nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.
 
 
Khi người dân có yêu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư phải cung cấp thông tin cho người dân, đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND quận huyện, phường xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Đối với chính quyền địa phương, UBND TP cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo để người dân biết và liên hệ với cơ quan chuyên môn tìm hiểu thông tin dự án được xây dựng như thế nào trước khi tiến hành giao dịch, tránh rủi ro khi mua phải nhà đất bị vi phạm về đất đai.
 
Phan Anh  https://nld.com.vn/

Xem thêm Bất động sản