TÌNH VĂN HỌC
Huỳnh Tấn Bảo

  • www.doanhtri.net
  • 18-09-2020
  • 279 lượt xem
Chỉ vì em là cô giáo dạy văn
Bắt anh phân tích tình yêu và sắc đẹp
Anh thành đứa học trò tội nghiệp
Hết tượng hình rồi lại tượng thanh
 
Chỉ vì em là cô giáo dạy văn
Nên anh nghe hoài điệp từ, điệp ngữ
“Tình yêu cần có luật, niêm, vần, điệu”
So sánh hoài mùa hạ với mùa thu
 
Anh xin em, cô giáo dạy văn
Làm chủ ngữ, cho anh làm vị ngữ
Đừng phủ định tình anh hoài vậy chứ
“Không yêu”… câu rút gọn, đau lòng
 
Anh xin em, cô giáo dạy văn
Láy phụ âm, láy luôn vần, láy tiếng
Cho tình anh được một lần tăng tiến
Bỏ câu đơn, tìm câu ghép duyên mình.
 
Huỳnh Tấn Bảo
 

Xem thêm Văn Nghệ