Thầy Nguyễn Đình Đại hướng dẫn bình luận văn học qua hai bài thơ nổi tiếng của Nhà thơ Hàn Mặc Tử trong chương trình sách giáo khoa: ĐÂY THÔN VỸ DẠ và MÙA XUÂN CHÍN

  • www.doanhtri.net
  • 26-02-2021
  • 402 lượt xem

Trường THCS, THPT Duy Tân giới thiệu với các em học sinh BÌNH LUẬN VĂN HỌC do Thầy giáo Nguyễn Đình Đại hướng dẫn với hai bài thơ nổi tiếng của Nhà thơ Hàn Mặc Tử (1912-1940) trong chương trình sách giáo khoa  về 2 bài thơ ĐÂY THÔN VỸ DẠ và MÙA XUÂN CHÍN.

www.duytanschool.com

Xem thêm Giáo dục