THÁNG MƯỜI
Lê Vân

  • www.doanhtri.net
  • 13-10-2021
  • 258 lượt xem
Tháng Mười đến rồi ư? 
Sao hôm nay mưa giăng kín và trời đẫm mây mù ?
Gió lắc gió lay gió ù ù thổi, 
Cây nghiêng ngả lá lìa cành nhức nhối 
Nợ cuộc đời - tóc rối bạc thời gian 
Đếm hạt mưa rơi trong buổi ngày tàn
Tiếc cái nắng chói chang chiều hôm ấy… 
Tháng Mười đến… sao mà nhanh quá vậy?
Thương mùa Thu đang ngần ngại xa dần 
Thương mùa Thu lá vàng rụng đầy sân 
Để cái rét cứ âm thầm lấn lướt...
Tháng Mười đến rồi! Tháng Mười yên ả bước 
Đón Đông về. Và giã biệt mùa Thu.
Tháng Mười đến rồi. 
Tháng Mười đến rồi ư?
 
Lê Vân 

Xem thêm Văn Nghệ