Tạo ra các nhà lãnh đạo bằng cách xây dựng công dân toàn cầu - Shaheena Janjuha-Jivraj

  • www.doanhtri.net
  • 27-11-2019
  • 470 lượt xem

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm các mục tiêu cho Giáo dục Chuyển đổi.

Một trong những thách thức quan trọng nhất trong việc đối phó với các lĩnh vực đa dạng và hòa nhập là thay đổi tư duy khai thác cách suy nghĩ và cách hành xử mới.

Các nhà lãnh đạo tạo cơ hội cho các cá nhân khởi xướng và duy trì sự thay đổi. Mặc dù có sự hổ trợ này, các cá nhân vẫn có thể thấy mình bị mắc kẹt giữa nơi họ muốn đưa nhóm hoặc tổ chức của họ và thực tế họ có thời gian rất giới hạn, cũng như nguồn lực hoặc kinh nghiệm để tạo ra sự thay đổi.

Chìa khóa thành công nằm ở một cá nhân nhận ra rằng họ có cơ quan để thực hiện thay đổi và thường xuyên hơn không, nguồn gốc của hành vi này xuất phát từ kinh nghiệm giáo dục.

Yếu tố thú vị nhất là suy nghĩ này đang được phát triển rõ ràng dưới sự bảo trợ của các Mục tiêu Phát triển Bền vững được tạo ra theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu 4.7 tập trung vào các cơ hội giáo dục. Phạm vi của mục tiêu này là giúp hệ sinh thái giáo dục phát triển cơ hội cho người học tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng giới, nhân quyền.

Thuật ngữ người học “Learners" không giới hạn chỉ ở nhà trường, mà nó còn ứng dụng cho bất kỳ ai tham gia vào việc học và phát triển các kỹ năng mới. Về bản chất, trọng tâm là phát triển chương trình giảng dạy và cơ hội học tập bằng cách tạo ra các công dân toàn cầu. Mục tiêu chính của cuộc thảo luận này là  Bridge 47 , một tổ chức đã xây dựng một cộng đồng gồm hơn 500 nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà giáo dục, doanh nhân và đại diện xã hội dân sự từ khắp nơi trên thế giới. Hai trăm cá nhân đã tập trung tại Helsinki cho hội nghị Envision 4.7. Sự kiện này đã tạo ra một lộ trình đảm bảo ý chí chính trị để tiến tới Mục tiêu 4.7

Cam kết của Phần Lan đối với các cơ hội giáo dục chuyển đổi trên khắp châu Âu đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2006 khi Phần Lan, giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục bằng cách tạo ra một cách tiếp cận gắn kết với thực tiễn Giáo dục trên toàn EU. Một lần nữa, vào năm 2019, khi Phần Lan giữ chức chủ tịch EU, tư duy đã trưởng thành từ khát vọng và nhận thức đến các định hướng chiến lược dựa trên các khuyến nghị chính. Như mọi khi, nơi tập trung vào thay đổi hệ thống, quyền sở hữu quy mô lớn về ý tưởng và phương tiện để cung cấp giải pháp là cách duy nhất để phát triển. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Li Andersson trong một cuộc họp báo tại Nhà của Estates ở Helsinki ...

Li Andersson , Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phần Lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các bên liên quan chính là để đạt được thành công. Anderson đã chia sẻ quan điểm của mình trong hội nghị: "Kỹ năng tri thức, nghiên cứu, xã hội dân sự và văn hóa đóng vai trò quyết định trong quá trình chuyển đổi sang bền vững, và do đó chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thuộc chi nhánh của Bộ Giáo dục và Văn hóa . " 

Phần Lan được xếp hạng số một trên toàn cầu về giáo dục. Phát biểu với Forbes.com, Andersson giải thích cách tiếp cận toàn diện là tối quan trọng để thành công: "Chúng tôi có cách tiếp cận toàn diện về giáo dục, chương trình giảng dạy cốt lõi của chúng tôi kết hợp các năng lực xuyên suốt, tất cả việc học diễn ra đều được đưa vào chương trình giảng dạy quốc gia."

Năng lực chuyển đổi cung cấp chất xúc tác để suy nghĩ vượt ra ngoài việc tiếp thu kiến ​​thức để bối cảnh ứng dụng mạnh mẽ hơn, là hạt giống để tạo ra các nhà lãnh đạo. 

Kết hợp một loạt các bên liên quan để hợp tác và xây dựng một cách tiếp cận thực tế cho giáo dục chuyển đổi, và mặc dù có thiện chí, kế hoạch cần một phương pháp hoàn toàn khác. Rilli Lappalainen, chủ tịch và là người sáng lập của  Bridge 47  và là giám đốc phát triển vận động tại Phần Lan NGO  Fingo , xác định sự cần thiết phải suy nghỉ khác biệt: "A 'kinh doanh như bình thường' tư duy không đủ để giải quyết nhiều thách thức đương đại để xuyên biên giới quốc tế. " Khi tập hợp một loạt các bên liên quan để thống nhất về các khuyến nghị, Bridge 47 đã kết nối với mạng lưới các đối tác từ châu Âu và phía sau để điều chỉnh một nhóm ảnh hưởng theo chiều dọc, 

Phần lớn các cuộc thảo luận vẫn tập trung vào sự cần thiết phải thay đổi cách các nhà lãnh đạo tham gia vào giáo dục, từ tuyển dụng nhân tài đến phát triển chuyên môn và đặc biệt tập trung vào sự giao thoa giữa xây dựng kiến ​​thức và tạo niềm tin cho các cá nhân để có những suy nghĩ mới. Ví dụ, với nhiều công ty đặt câu hỏi về giá trị của các giả định lâu dài đối với các thủ tục tuyển dụng và thăng tiến, thách thức góc độ nhỏ hơn là về trình độ bằng cấp là điểm xác định cho tuyển dụng, nhu cầu cấp thiết của các tổ chức giáo dục theo nghĩa rộng nhất của họ là thể hiện sự nhanh nhẹn phát triển và cung cấp các chương trình giảng dạy.

Các tổ chức đang bắt đầu có nhiều cuộc trò chuyện cởi mở hơn xung quanh việc mở các hướng cụ thể hơn về tuyển dụng. Trước đó vào năm 2019, nền tảng di động xã hội, LinkedIn đã chia sẻ phân tích của mình về các thành viên ở Mỹ để xác định các loại công việc và vai trò không yêu cầu bằng đại học bốn năm tiêu chuẩn. Chắc chắn nhiều công ty chuyên nghiệp và cuối cùng là trong lĩnh vực công nghệ; ví dụ: Apple và Google và các công ty đang thử nghiệm việc tuyển dụng vượt quá các mức độ truyền thống để bao gồm kinh nghiệm thực tế tương đương với phạm vi xác định của LINE, công ty mẹ của Google. 

Mặc dù những thay đổi này có vẻ khó hiểu và chậm chạp bằng cách loại bỏ yêu cầu tự động để lấy bằng cấp, câu hỏi xung quanh yếu tố nào tạo nên các yêu cầu phù hợp tập trung vào một cuộc thảo luận nhiều sắc thái hơn về các kỹ năng, kinh nghiệm và quan trọng hơn là kết hợp các yếu tố này để giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực và tình huống mới. Vào năm 2015 khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới xác định mười kỹ năng hàng đầu được yêu cầu bởi bất kỳ ai để phát triển mạnh trong  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư , sự thay đổi theo hướng kỹ năng chuyển đổi là đáng chú ý. Các dự đoán cho thấy sự phụ thuộc lớn hơn vào việc biết ý tưởng, sáng tạo và biết cách làm việc tốt với những người khác; hợp tác và thậm chí hợp tác nhóm. 

Những kỹ năng này thể hiện các cá nhân thực hiện tư duy cấp cao hơn. Thu nhận kiến ​​thức không quan trọng bằng việc biết cách quyết định giá trị của thông tin được chia sẻ và trở nên thành thạo trong việc đặt câu hỏi về tính hữu ích của nó khi áp dụng vào các tình huống và vấn đề khác nhau. Các cá nhân trở nên tự tin hơn trong suy nghĩ phê phán và nhận thức nhanh nhạy; nó cũng đòi hỏi các cá nhân tin rằng họ có thể kéo dài và áp dụng suy nghĩ của họ. 

Nhờ vào lĩnh vực quan trọng của khoa học thần kinh và sự linh hoạt của não bộ, chúng ta biết bộ não có thể nối lại giữa bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, giới tính hay chủng tộc của họ. Tuy nhiên, để các cá nhân nhận ra giá trị của những kỹ năng này, nơi làm việc cũng cần một sự rung chuyển trong việc khuyến khích và nhận ra sự nhanh nhẹn nhận thức hơn. 

Động lực chính trong chương trình nghị sự này nằm trong giáo dục và sự cần thiết của các nhà giáo dục để đẩy lĩnh vực này đi xa hơn và thoát khỏi xiềng xích của những gì đã định hình nó. Sự thay đổi cần phải xảy ra trên toàn cầu để đạt đến điểm bùng phát, nơi chúng ta không nói về giáo dục chuyển đổi như là ranh giới mới. 

Sự thay đổi này sẽ mất thời gian; nó đòi hỏi phải tháo dỡ cấu trúc, đào tạo lại tư duy và thái độ của tất cả các bên liên quan như các nhà giáo dục, người học, phụ huynh và môi trường rộng lớn hơn của chính phủ và doanh nghiệp. 

Mặc dù đôi khi nó có thể bị áp đảo, cuộc trò chuyện này quá quan trọng để bỏ qua. Thông qua các nền tảng như Bridge 47, nỗ lực hợp tác cho phép một loạt các đối tác đa dạng tạo ra một kế hoạch chi tiết cho chính sách và thực tiễn. Tiềm năng hợp tác thậm chí rộng hơn bao gồm cả khu vực tư nhân làm cho cuộc thảo luận này trở nên thú vị hơn và phù hợp hơn với mọi người. 

Minh Ngoan theo nguồn tin    https://www.forbes.com/

Xem thêm Giáo dục