TA TRỞ VỀ
Tống Thu Ngân

  • www.doanhtri.net
  • 17-09-2021
  • 257 lượt xem
Ta trở về sau cơn bão tố
Sóng đánh vỡ thuyền còn lại gì đâu
Ta trở về chợt thấy mình nguyên vẹn
Cảm ơn đời đã nói tiếng thứ tha
 
Ta trở về từ cuộc tình đã mất
Sóng xô bờ đàn cá chạy lao xao
Ta trở về còn gì để cho nhau
Câu thơ cũ cũng phai màu thương nhớ
 
Ta trở về từ cơn mưa cuối phố
Dáng ai buồn sau cơn bão trần ai
Ta trở về tình đã chia hai
Mùa hoa sữa không còn ai đứng đợi
 
Ta trở về từ miền xa diệu vợi
Tháng năm buồn như con nước chiều trôi 
Ta trở về làm khách không mời
Nghe mặn đắng bờ môi hoang để ngõ
 
Ta trở về trong cơn thủy triều đỏ
Cuộn cuộc đời trong tiếng sóng ầm vang 
Ta trở về ôm hết cả nồng nàn
Quẳng tất cả vào hư không vô tận
 
Ta trở về quên đi bao lận đận
Tắm mát đời trong những trận mưa ngâu
Đứng giữa Sông Ngân Ô Thước bắt cầu
Muôn ánh bạc thắp cầu vồng nhung nhớ...
 
Tống Thu Ngân

Xem thêm Văn Nghệ