Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ - Qua phần trình bày của TAURINE TRAN

  • www.doanhtri.net
  • 20-04-2021
  • 452 lượt xem

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ thường phải nộp các chứng từ, hồ sơ:
 
1) Các tài liệu nhập khẩu cho phép các quan chức Hải quan xác định: liệu hàng hóa có thể được giải quyết khỏi nơi lưu giữ tại Hải quan hay không.
 
2) Bản tóm tắt nhập khẩu hàng hóa, cung cấp cho Hải quan thông tin cần thiết cho mục đích thống kê và định giá thuế.
 
Nhóm nghiên cứu của Viện IBLA sẽ tiếp tục trình bày về THE U.S. CUSTOMS LAW - THE ENTRY PROCESS
 
Mời các bạn cùng đón xem trên các trang
 

www.doanhtri.net       www.seaedi.vn

 

Xem thêm Giáo dục