NHỚ MẸ CHA
Hạnh Phúc

  • www.doanhtri.net
  • 09-09-2021
  • 271 lượt xem
Mẹ thì chỉ một mà thôi
Nhớ thương da diết mẹ tôi suốt đời
Ước gì còn me,̣ mẹ ơi
Mẹ đi, con thấy chơi vơi giữa đời
 
Mỗi khi nhớ mẹ lệ rơi
Sao ông trời nỡ để tôi xa người
Tôi thì đã mất cha rồi
Lại thêm mất mẹ, trời ơi hỡi trời
 
Lệ rơi rồi cứ chơi vơi
Âm dương cách biệt, đau ơi quặn lòng
Thương cha, thương mẹ đành mong
Ở nơi chín suối yên lòng nghỉ ngơi.
 
Hạnh Phúc

Xem thêm Văn Nghệ