NGÀY DOANH NHÂN
Nguyễn Thị Sơn

  • www.doanhtri.net
  • 13-10-2021
  • 291 lượt xem
Đến hẹn hằng năm có một lần
Vinh danh truyền thống Ngày Doanh Nhân.
Mừng anh xuất khẩu đơn hàng lớn
Chúc chị kinh doanh lắm thị phần
Pháp lý cạnh tranh doanh nghiệp nhớ
Môi trường phát triển chứng minh cần
Dân giàu nước mạnh ta cùng ước
Thịnh vượng thành công đại phát ân.
 
Nguyễn Thị Sơn

Xem thêm Văn Nghệ