Mùa Xuân Hái Nụ Tầm Xuân
Nho Đoàn

  • www.doanhtri.net
  • 28-01-2023
  • 232 lượt xem
Về quê hái nụ tầm xuân
Nghe như hương bưởi lại gần bên ta
 
Chưa đêm lo bởi trăng già
Lửng chiều tím ngỡ sương sa tóc thề
 
Rủ nhau đi hái bùa mê
Cửa thiền bái lạy phật chê ta nghèo
 
Như đá quăng xuống ao bèo
Tiếng va vào nước eo xèo chiều đông
 
Trời xanh…hỏi có biết không
Vết chân xưa dấu tuổi hồng chốn nao…
 
Nho Đoàn
01/01/23 ĐN

Xem thêm Văn Nghệ