HEO MAY
Nho Đoàn

  • www.doanhtri.net
  • 24-10-2021
  • 265 lượt xem
Nhận được cơn gió heo may
Của ai gửi tặng mùa này cho tôi.
 
Hay là người ấy đánh rơi
Rồi tìm cách đổ cho trời đổi thay.
 
Nghĩ mà thương gió heo may
Đổi mùa nên thả gió này về quê…
 
Nho Đoàn

Xem thêm Văn Nghệ