Hedging transaction: giao dịch phòng ngừa rủi ro

  • www.doanhtri.net
  • 26-11-2020
  • 401 lượt xem
Kinh doanh quốc tế, việc thanh toán mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau thường sử dụng nhiều loại tiền khác nhau của các quốc gia. Khi ký hợp đồng và khi thanh toán có nhiều rủi ro do ở các thời điểm chào hàng và thanh toán khác nhau. Vì thế phòng ngừa rủi ro trong thanh toán là cần thiết.
 
Đề tài HEDGE TRANSACTION thuộc chương trình đào tạo INTERNATIONAL BUSINESS LAW được Ms. Ruby Khanh Linh trình bày.
 
Đây là chương trình học online bằng tiếng Anh do Viện Khoa học Pháp lý IBLA và SEAEDI US cùng hợp tác để cho sinh viên quốc tế cùng học. (Video có phiên âm tiếng Việt).

Địa điểm học: Viện IBLA 226  Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tell  : ( 028 ) 39326606 - 09764 74552
Email :  info@ibla.org.vn   Website : www.ibla.org.vn
 
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng viện IBLA  số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 , Tp. HCM
- Đăng ký và nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:
• Chủ tài khoản: Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế
• Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN ( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM
 
       8 NỘI DUNG:
HỌC PHẦN CỦA TỪNG CHUYÊN ĐỀ
 
1. The International Legal System.
•  Introduction
• Sources of International Law
• The World’s Major Legal Systems
• The United Nations
• The International Court of justice
• Other International Organizations
 
 2. Introduction to Global business.
• WTO
• The WTO Agreements
• GATT’s Major Principles
• Global Business
• Strategies for Penetrating Global Markets
• Expropriation
• Political violence against people 
 
3. International contracts.
• Introduction
•  Sources of Contract Law
• American Contract Law
• Contracts for the International Sale of Goods
•  Formation of the Contract
• Performance of the contract
• Excuses for nonperformance
• Remedies for breach of Contract
 
4. Dispute resolution.
• Litigation 
• Jurisdiction
• Where to Litigate
• What Law governs
• Anticipating Legal Disputes
• The Arbitration Alternative. 
 
5. The North American Free Trade Agreement
• Introduction
• Goals and reservations
• Ratification 
• Trade in goods
• Trade in services
• Special guidelines
• Dispute resolution
• Exceptions and safeguards
 
6. Competition Law.
• Introduction
• Procedural Issues
• Extraterritorial reach of Antitrust
• The Sherman Act
• The Clayton Act
• The Robinson - Patman Act
• The European Community Competition Law
• Global cooperation in Antitrust
 
7. Customs Law.
• Introduction
• The Entry Process
• Assessment of Duties
• Classification
• Valuation
 
8. The European Community 
• Introduction 
• The New Europe
• The Political Institutions 
• Legal Measures in the EC
• The Legislation Process
• The Judicial Institutions
 
 
 

Xem thêm Giáo dục