ĐỪNG BUỒN NGHE EM
Phạm Quang Thuấn

  • www.doanhtri.net
  • 09-02-2021
  • 278 lượt xem
Bởi dịch xuân nay trực chẳng về
Anh còn gác chốt giữ yên quê
Để dân ăn tết bình tâm đã
Ta hãy hy sinh bởi nghiệp nghề.
                          *
Hãy thức cùng anh hưởng tết đài
Xuân trời rạng rỡ mãn hoa khai
Nam thanh nữ tú quần là lượt
Hái lộc du xuân mắt đan cài.
                         *
Đừng thổn thức chi thổn thức hoài
Anh còn dẹp dịch để ngày mai
Trời bừng nắng ấm hoa xuân nở
Hạnh phúc hai ta sẽ hạnh dài.
                            *
Đầu ngả vai anh để tự hào
Từng người khỏi bệnh dạ xuyến xao
Niềm vui của họ phần anh đó
Có cả tình em góp sức vào.
                          *
Hạnh phúc nào hơn của cộng đồng
Đừng buồn em nhé sẽ thành công
Dịch tan anh lại về bù đắp
Cho thoả tình em nghĩa vợ chồng.
 
 
Phạm Quang Thuấn
Nhóm HỒN THƠ NAM ĐỊNH

Xem thêm Văn Nghệ