Công nghệ trong không gian củng cố an ninh trên trái đất - Hãy hợp tác để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số

  • www.doanhtri.net
  • 08-11-2019
  • 405 lượt xem

Đến năm 2030, sự kết hợp giữa công nghệ vũ trụ và AI sẽ giúp chúng ta đối phó với các thách thức toàn cầu như phá rừng, tràn dầu, canh tác, khủng bố xuyên biên giới và dòng di cư, và sẽ tiếp tục cung cấp những hiểu biết có ý nghĩa ở cấp địa phương cho nền kinh tế .

Để điều này xảy ra, chúng ta cần đảm bảo thực hiện ba điều sau: 

Đầu tiên, chúng ta sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức chung cho cách sử dụng dữ liệu lớn và AI. 

Thứ hai, chúng ta sẽ cần thiết kế các hệ thống AI để đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, cũng như đảm bảo tính minh bạch để đảm bảo mọi người biết khi họ tương tác với AI. 

Và thứ ba, trách nhiệm phải được thiết lập với kiểm toán độc lập bên trong và bên ngoài, đặc biệt đối với các hệ thống AI có sử dụng ảnh hưởng đến các quyền cơ bản

Nếu chúng ta có quyền này, các mạng lưới vệ tinh và mặt đất tích hợp sẽ đảm bảo liên lạc an toàn khiến chính phủ và xã hội ít bị mất ổn định.

Hợp tác để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số

Internet ngày nay đang phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc theo những cách giúp mở rộng không gian làm việc và sinh hoạt của mọi người. Không gian mạng đã trở thành một quê hương mới cho con người, một nơi mà tất cả các quốc gia đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, và một cộng đồng lợi ích đan xen và tương lai chung.

Mặc dù công nghệ kỹ thuật số làm tăng phúc lợi của công chúng, nhưng nó cũng sẽ dẫn đến cơ hội phát triển không đồng đều ở các khu vực và các nhóm khác nhau do sự mất cân bằng phát triển Internet ở các quốc gia khác nhau và thiếu kỹ năng của từng công dân.

Do đó, để đạt được tầm nhìn cho năm 2030 có tính năng bao gồm và phát triển cân bằng, chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Đầu tiên, chúng ta cần tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng Internet toàn cầu mà mọi người đều có thể truy cập. 

Thứ hai, chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên quy mô toàn cầu thực sự. Điều quan trọng là tăng cường năng lực Internet ở các nước đang phát triển và kém phát triển để hỗ trợ Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. 

Thứ ba, việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác cần được tăng cường trong không gian ảo.

Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để thích ứng với xu hướng của thời đại thông tin và xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung trong không gian ảo.

Minh Ngoan 

Theo nguồn tin Diễn đàn kinh tế thế giới  https://www.weforum.org/

 

Xem thêm Thế giới