ASEAN TẦM NHÌN & THÁCH THỨC - TS NGUYỄN THỊ SƠN

  • www.doanhtri.net
  • 18-05-2020
  • 415 lượt xem

Bài giảng tích hợp nhằm giới thiệu cho các em học sinh hiểu rõ các quy định và các chiến lược phát triển của cộng đồng chung ASEAN và các liên kết cần thiết giữa các quốc gia nhằm phát triển kinh tế thế giới trong tương lai, thúc đẩy nền hòa bình, an ninh và ổn định cho nền kinh tế chính trị, nâng cao các quy định để điều hành liên kết kinh tế thế giới với các thể chế chính trị và luật pháp minh bạch, công bằng xã hội giữa các quốc gia qua công nghệ 4.0 và an ninh mạng.

Video Tầm nhìn và thách thức của Tiến Sĩ Nguyễn Thị Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Trường THCS, THPT DUY TÂN

www.doanhtri.net

 

Xem thêm Giáo dục