"PUBLIC INTERNATIONAL LAW" do sinh viên Taurine Đức Huy trình bày

  • www.doanhtri.net
  • 05-12-2020
  • 566 lượt xem

 
Đây là chương trình học về luật kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh tại Học viện IBLA (International Business & Law Acdemy). 
 
Hôm nay sinh viên Taurine Đức Huy sẽ trình bày về Chủ đề "PUBLIC INTERNATIONAL LAW" liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia có chủ quyền để giải quyết những tranh chấp về chủ quyền, biên giới, hải phận, không phận giữa các quốc gia. 
 
Phương pháp nghiên cứu và thảo luận nhóm giúp cho các thành viên dễ tìm ra mấu chốt của những vấn đề cần nghiên cứu và hiểu sâu sắc hơn về bài học.
 
Địa điểm học: Viện IBLA 226  Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tell  : ( 028 ) 39326606 - 09764 74552
Email :  info@ibla.org.vn   Website : www.ibla.org.vn
 
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng viện IBLA  số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 , Tp. HCM
- Đăng ký và nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:
• Chủ tài khoản: Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế
• Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN ( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM
 
 NỘI DUNG
HỌC PHẦN CỦA TỪNG CHUYÊN ĐỀ
 
1. The International Legal System.
•  Introduction
• Sources of International Law
• The World’s Major Legal Systems
• The United Nations
• The International Court of justice
• Other International Organizations
 
 2. Introduction to Global business.
• WTO
• The WTO Agreements
• GATT’s Major Principles
• Global Business
• Strategies for Penetrating Global Markets
• Expropriation
• Political violence against people 
 
3. International contracts.
• Introduction
•  Sources of Contract Law
• American Contract Law
• Contracts for the International Sale of Goods
•  Formation of the Contract
• Performance of the contract
• Excuses for nonperformance
• Remedies for breach of Contract
 
4. Dispute resolution.
• Litigation 
• Jurisdiction
• Where to Litigate
• What Law governs
• Anticipating Legal Disputes
• The Arbitration Alternative. 
 
5. The North American Free Trade Agreement
• Introduction
• Goals and reservations
• Ratification 
• Trade in goods
• Trade in services
• Special guidelines
• Dispute resolution
• Exceptions and safeguards
 
6. Competition Law.
• Introduction
• Procedural Issues
• Extraterritorial reach of Antitrust
• The Sherman Act
• The Clayton Act
• The Robinson - Patman Act
• The European Community Competition Law
• Global cooperation in Antitrust
 
7. Customs Law.
• Introduction
• The Entry Process
• Assessment of Duties
• Classification
• Valuation
 
8. The European Community 
• Introduction 
• The New Europe
• The Political Institutions 
• Legal Measures in the EC
• The Legislation Process
• The Judicial Institutions

Xem thêm Giáo dục